WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie rozpoczyna się w dniu 5 maja 1920 roku. To właśnie tego dnia podczas jednego z zebrań, mieszkańcy Naszej miejscowości podjęli decyzję o powołaniu do życia nowej jednostki w Naszej miejscowości. Głównym jej celem było zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

W dniu 21 maja 1925 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy, jednostką kierowali wtedy: Prezes Ludwik Pułaski – właściciel majątków w Chylinie i Piorunowie, Wiceprezes ks. Franciszek Ligenza – proboszcz miejscowej parafii, Naczelnik – Jan Lang. Dalsza historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie staję się białą plamą, gdyż straż nie posiada materiałów dokumentujących jej historię aż do roku 1948. Dopiero po zakończeniu wojny, 11 lipca 1948 roku, miejscowy sołtys ponownie powołuje do działań Ochotniczą Straż Pożarną w Wyszynie. Podczas założycielskiego zebrania druhowie strażacy dokonali wyboru tymczasowego zarządu jednostki w skład którego weszli m.in.: jako prezes Władysław Zaroda i naczelnik Edmund Walota.

Największą potrzebą jednostki była budowa nowej remizy strażackiej, która dałaby odpowiednie warunki pracy druhom strażakom. W związku z tym zarząd podjął starania, aby można było rozpocząć prace budowlane. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń i wykonaniu projektu obiektu w 1960 roku przystąpiono do pierwszych prac budowlanych. Wysiłek członków straży oraz innych budowniczych zaowocował w 1967 roku ukończeniem budowy. W dniu 18 czerwca 1967 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku publicznego wybudowanej remizy strażackiej. W tym czasie prezesem jednostki był Piotr Wieczorek, a funkcję naczelnika pełnił Józef Walota. Te dwie osoby uważane są za głównych budowniczych tego obiektu. W kolejnym roku jednostka zakupiła projektor filmowy oraz otrzymała motopompę M-400.

W 1969 roku zarząd podjął decyzję o rozbudowie strażnicy od strony wschodniej polegającej na dobudowie garażu oraz świetlicy. Dzięki wybudowanemu garażowi jednostka mogła w 1975 roku przyjąć swój pierwszy samochód bojowy marki Żuk. W roku następnym podczas wyborów prezesem jednostki został Jan Derucki, który funkcję swą pełnił do 1991 roku, naczelnikiem wybrano Czesława Matuszaka. W 1978 roku skład zarządu uzupełniono o wiceprezesa w osobie Wacława Janiaka, który pozostał na tym stanowisku aż do 2001 roku. W 1979 roku w skład zarządu wybrano naczelnika w osobie Henryka Krawca, który swoją funkcję pełnił do roku 2016.

W 1985 roku dobudowano budynek gospodarczy wraz z sanitariatami. W tym czasie jednostka dzięki prowadzonym ćwiczeniom posiadała dobrze wyszkoloną drużynę, która czynnie brała udział w organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych. W zawodach rejonowych w 1988 roku, MDP chłopców zajęła II miejsce, w 1990 I miejsce, a w 1992 III miejsce. W tym samym roku w zawodach gminnych MDP zajęły I i II miejsce w zawodach rejonowych w Tokarach .

W 1990 roku z okazji „Dnia Strażaka” miejscowa jednostka była gospodarzem Gminnego zajazdu Straży Pożarnych. Podobnie było rok później. W 1991 roku odbyły się kolejne wybory do zarządu jednostki w Wyszynie. W wyniku głosowania prezesem został Romuald Miling, powołano także na zastępcę naczelnika Mirosława Janiaka. Stanowisko wiceprezesa oraz naczelnika pozostały bez zmian. Zarząd ten podjął prace remontowo- modernizacyjne strażnicy. W 1994 roku nadzorował wykonanie fundamentów pod drugi garaż oraz zaplecze socjalne. Dokonano także malowania elewacji zewnętrznej i pomieszczeń wewnątrz remizy.

W roku 1995 jednostka w Wyszynie była gospodarzem gminnych zawodów strażackich. W tym samym roku obchodziła również swoją 75 rocznicę istnienia. Zarząd postarał się o odpowiednią oprawę tej uroczystości. Wśród zaproszonych gości zjawili się przedstawiciele wojewódzkich władz straży pożarnych, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej OSP, władze gminne i rejonowe, przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek oraz druhowie strażacy z Wyszyny, jak i lokalne społeczeństwo. Podczas obchodów jubileuszowych, OSP Wyszyna otrzymała nowy wóz bojowy marki Jelcz ze zbiornikiem na wodę o pojemności 6 tyś. litrów. Dzięki pozyskaniu nowego pojazdu, dotychczasowy samochód marki Żuk przekazano do jednostki w Jabłonnie. Podczas obchodów 36 druhów wyróżniono także indywidualnymi odznaczeniami.

Dnia 2 maja 1998 roku jednostka uczestniczyła i była współorganizatorem uroczystości „Dnia Strażaka” podczas których, na ręce prezesa straży został wręczony i poświęcony sztandar, następnie druhowie wzięli udział w zawodach pożarniczych. W roku 1999, OSP Wyszyna sama została gospodarzem zawodów strażackich w których we wszystkich rywalizacjach druhowie strażacy wykazali się dużymi umiejętnościami i sprawnością zajmując czołowe lokaty.

W roku 2001 podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonano wyboru kolejnego zarządu. Nowym wiceprezesem został Tomasz Pawlicki. W tym samym roku podczas zorganizowanych zawodów jednostka po raz kolejny udowodniła wysokie wyszkolenie zajmując czołowe miejsca. W roku kolejnym zarząd przeprowadził prace remontowe przy budynku dokonując wymiany stolarki okiennej. W roku 2005 podczas zebrania sprawozdawczego najstarszy druh Kazimierz Smoliński został odznaczony „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza”. W rok później podczas zjazdu gminnego i wyborów do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP został wybrany Henryk Krawiec, Paweł Kaczorowski oraz Romuald Miling. Należy także odnotować, iż w roku 2006 związek OSP RP – zarząd główny zaprosił kronikarza Andrzeja Burszewskiego na spotkanie laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik do Gniezna gdzie otrzymał dyplomy i podziękowania za pracę w udokumentowaniu historii jednostki z Wyszyny. W roku 2006 druhowie strażacy wybrali po raz kolejny nowy zarząd jednostki. Tym razem prezesem został Paweł Kaczorowski, wiceprezesem Romuald Miling, naczelnikiem Henryk Krawiec a zastępcą naczelnika Mirosław Janiak.

W roku 2011 podczas zebrania wyborczego prezesem jednostki zostaje Paweł Kaczorowski, wiceprezesem Mirosław Janiak, naczelnikiem Henryk Krawiec. W tym samym roku jednostka udowadnia swoje wysokie wyszkolenie sportowo- pożarnicze po przez wygranie zawodów gminnych w Międzylesiu. W 2012 roku umiera prezes jednostki Paweł Kaczorowski jego funkcję przejmuje wiceprezes Mirosław Janiak.

W roku 2013 w miejscowości Natalia odbywają się kolejne zawody sportowo pożarnicze, w których jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zdobywa dwa pierwsze miejsca zarówno w sekcji żeńskiej jak i męskiej. W roku 2014 kronika OSP uczestniczy w konkursie XXI Ogólnopolskim Konkursie Kronik Polanica Zdrój kronikarz Andrzej Burszewski W 2015 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie jest gospodarzem zawodów gminnych, sekcja męska po raz trzeci zostaje mistrzem Gminy Władysławów.

W lutym 2016 roku podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego prezesem jednostki zostaje Mirosław Janiak, wiceprezesem Szymon Białas, naczelnikiem Maciej Białas W tym samym roku jednostka pozyskuje średni samochód ratowniczo gaśniczy – Star 244 2,5/16. Skupia sie także na doposażeniu w sprzęt pozwalający stawiać czoła współczesnym zagrożeniom. Druhowie przeprowadzają remont pomieszczenia przy garażach na pomieszczenie biurowe.

Rok 2017 to kolejny rok pozyskiwania sprzętu dla jednostki oraz remontu pomieszczeń garażowych wraz z wymianą bram wjazdowych, rozpoczął się również remont kuchni na remizie. W tym samym roku jednostka po raz 4 wygrywa zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. Rok 2018 OSP Wyszyna w Albumie na 100-lecie Niepodległości. W tym samym roku wywiad dla TVP Wielkopolska. Rok 2019 to kolejny już triumf jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym.

Rok 2020 to setna rocznica powołania jednostki do życia, jest to rok, który stawia jednostkę w obliczu nowego zagrożenia, jakim jest epidemia koronawirusa. Pamiętajmy, że historię tworzą ludzie, także CZEŚĆ I CHWAŁA WSZYSTKIM, KTÓRZY TWORZYLI, TWORZĄ I BĘDĄ TWORZYĆ HISTORIĘ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WYSZYNIE – ,, Bogu na chwałę ludziom na ratunek”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszyna

Pełna galeria zdjęć: https://www.facebook.com/pg/OSP-Wyszyna-1012855382099463/photos/?tab=album&album_id=3123496741035306