WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Komunikat Wójta Gminy z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie otwarcia Przedszkola Gminnego i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,

w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych z dniem 14 maja 2020 r. planujemy otwarcie Przedszkola Gminnego we Władysławowie oraz oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyszynie. Oddziały przedszkolne przy SP Władysławów, SP Chylin, SP Natalia, SP Kuny na chwilę obecną pozostają zamknięte z uwagi na brak deklaracji rodziców dzieci co do ich powrotu do placówek.

Warunkiem otwarcia naszych placówek oświatowych jest spełnienie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, wyników konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku oraz aktualna sytuacja epidemiologiczna w regionie.

Bezpieczeństwo naszych przedszkolaków i kadry jest najważniejsze, dlatego też w chwili obecnej dyrektorzy naszych placówek dostosowują szkoły i przedszkole do ww. wytycznych.

Z poważaniem
Elżbieta Klanowska
Wójt Gminy Władysławów