WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sprzęt komputerowy do nauki zdalnej przekazany!

Dnia 22 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta Gminy Elżbiety Klanowskiej z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Władysławów. Spotkanie miało charakter szczególny, albowiem przekazano zakupiony w ramach projektu ,,Zdalna szkoła” sprzęt komputerowy niezbędny uczniom do nauki zdalnej. Jego zakup o wartości 60 000,00 zł w całości możliwy był dzięki środkom, jakie Samorząd Gminny pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina Władysławów za równowartość 60 000,00 zł zakupiła 26 laptopów, z czego placówki oświatowe wypożyczą je w najbliższych dniach swoim podopiecznym jako wsparcie techniczne w okresie nauki zdalnej. W ramach zgłoszonego zapotrzebowania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chylinie przekazano 8 laptopów, Szkoły Podstawowej w Wyszynie, Natalii i Kunach – po 6 laptopów. Komputery będą przekazane potrzebującym uczniom na podstawie umowy użyczenia i protokołu, tak, by rodzice mieli świadomość, że komputer należy zwrócić w stanie nadającym się do dalszego użytkowania w szkolnej pracowni komputerowej.

Tym samym Gmina Władysławów dołączyła do grona beneficjentów Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To element przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu uczniów, którzy nie mogliby korzystać w pełni ze zdalnej nauki.

Przy okazji ww. spotkania Wójt Gminy Elżbieta Klanowska przekazała na ręce dyrektorów placówek oświatowych kolorowe maseczki ochronne dla przedszkolaków oraz pracowników niepedagogicznych. Gwoli przypomnienia do produkcji maseczek włączyły się Panie na co dzień pracujące w Przedszkolu Gminnym we Władysławowie. Z zakupionych przez Samorząd materiałów uszyły maseczki, które obligatoryjnie towarzyszą nam w codziennym funkcjonowaniu. Dystrybucją maseczek dla mieszkańców gminy Władysławów zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Serdecznie dziękujemy Paniom zaangażowanym w produkcję maseczek ochronnych oraz osobom zajmującym się ich dystrybucją za wsparcie i chęć niesienia pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.