WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Od dnia 1 czerwca 2020 roku przywracamy możliwość wejścia na teren Urzędu Gminy Władysławów

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 roku przywracamy możliwość wejścia na teren Urzędu Gminy Władysławów. Urząd będzie funkcjonował w odpowiednim reżimie sanitarnym, tj.:

  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać tylko jedna osoba obsługiwana przez pracownika Urzędu,
  • Wchodząc do budynku Urzędu należy zasłonić usta i nos oraz zachować odpowiedni dystans społeczny tj. min 2m,
  • Po wejściu na teren Urzędu należy zdezynfekować dłonie – w wyznaczonych miejscach na terenie Urzędu znajduje się płyn dezynfekujący do rąk,
  • Wejście do budynku Urzędu możliwe jest tylko wejściem głównym od strony przystanku autobusowego przez Biuro Obsługi Interesanta.

W dalszym ciągu zaleca się, by sprawy niewymagające osobistej wizyty załatwiać w sposób zadany z wykorzystaniem wszystkich możliwych kanałów komunikacji:

  • poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej.
  • telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie wladyslawow.pl
  • drogą mailową – na adres ug@wladyslawow.pl

Wykaz spraw które można załatwić w Urzędzie gminy Władysławów elektronicznie, telefonicznie (kliknij tutaj)

  • Zalecamy, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem.

Rachunek Bieżący – Urząd Gminy Władysławów
30 8530 0000 1000 0033 2000 0010

  • wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, podane w decyzjach lub przesłanych informacjach
  • wpłaty podatku od środków transportowych, opłatę skarbową oraz inne opłaty należne Gminie Władysławów można uiszczać przelewem na rachunek rachunek bieżący Urzędu Gminy Władysławów  podany wyżej.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. alarmowy 697 777 304 lub w godzinach pracy 63 280 36 82.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.