WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Władysławów

Pandemia koronawirusa spowodowała, że walne zebrania sprawozdawcze za 2019 w Ochotniczych Strażach Pożarnych trzeba było przełożyć na późniejsze terminy. W sobotę, 20 czerwca 2020 r., miniony rok podsumowali druhowie z Władysławowa.

Prowadzący spotkanie druh Wiesław Kałużny rozpoczął od powitania zaproszonych gości, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy w minionym roku odeszli na wieczną służbę. Zebrani druhowie wysłuchali sprawozdania z działalności jednostki OSP we Władysławowie za 2019 rok. Był to przede wszystkim okres remontów, których efekty widać zarówno na zewnątrz strażnicy, gdzie pomalowano elewację i zamocowano nowy napis oraz w pomieszczeniach szatniowych, które zostały odnowione. W planach na rok 2020 są natomiast prace remontowe w starej części remizy. Zebranie było okazją do wręczenia odznaczeń. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Szymon Słodziński, który obecnie pełni funkcję skarbnika w OSP Władysławów.

Zebrani druhowie po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium i przyjęli plan pracy na obecny rok.