WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Gmina Władysławów kolejny raz liderem frekwencji w całym powiecie tureckim

Mieszkańcy gminy Władysławów po raz kolejny pokazali, że są najbardziej zmobilizowanymi wyborcami w powiecie tureckim. Podobnie jak podczas wyborów parlamentarnych, to właśnie w naszej gminie odnotowano najwyższą frekwencję. Dnia 28 czerwca 2020 r. do lokali wyborczych udało się 67,18% uprawnionych do głosowania mieszkańców, by oddać głos w wyborach prezydenckich.

Pójście do lokalu wyborczego i oddanie głosu to nie tylko nasz obywatelski obowiązek, ale też ogromny przywilej – możemy swobodnie wybierać naszych reprezentantów do współdecydowania o losach Polski. Frekwencja w gminie Władysławów była o ponad 5% wyższa niż średnia w powiecie tureckim, która wyniosła 62,04%. Według danych PKW z 99,78% komisji frekwencja w kraju wynosi 64,4%.

Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska wraz całym Samorządem dziękują wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach, dając wyraz obywatelskiej, demokratycznej postawie. Tak duża frekwencja to wyraz zaangażowania w rozwój i przyszłość Polski, a tym samym nas wszystkich.