WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Hufiec Pracy w Turku

Hufiec Pracy w Turku jest podstawową jednostką organizacyjną OHP, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży uczącej się, często niedostosowanej społecznie, mającej problemy w nauce.

Zadaniem Hufca Pracy jest:

  • pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach
  • wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie
  • współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem
  • organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież (imprezy kulturalno – oświatowe, koła zainteresowań, zajęcia klubowe i warsztatowe)
  • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań

Dzięki współpracy z ponad 60 zakładami pracy w mieście i powiecie pośredniczymy w pozyskiwaniu miejsc praktycznej nauki zawodu dla uczniów: Szkoły Branżowej I Stopnia, Szkoły Podstawowej klasy 7 i 8 oraz Szkolenia Kursowego.