WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Przeżyć życie pomagając innym. Ochotnicza Straż Pożarna w Małoszynie skończyła 100 lat!

100 lat temu powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małoszynie. Chociaż pandemia Covid-19 pokrzyżowała jubileuszowe plany, to w niedzielę, 23 sierpnia 2020 r., Druhowie spotkali się na uroczystej Mszy Świętej, aby wspólnie uczcić tę wspaniałą rocznicę.

,,Wszystko, co robicie, robicie dla nas, dla społeczeństwa. Jesteście bardzo potrzebni nam wszystkim. Dziś chcemy Panu Bogu dziękować w tej Mszy Świętej, ale też chcemy złożyć cześć i chwałę tym, którzy podjęli się tego szlachetnego zadania, a więc Waszym przodkom, dziadkom, pradziadkom, którzy tu podjęli taką decyzję, żeby powstała Ochotnicza Straż Pożarna, która niesie ze sobą i z całą swoją organizacją tak wiele dobra. Dzisiaj za to wszelkie dobro chcę Wam podziękować, za to że jesteście zawsze do dyspozycji” – mówił w niedzielnej homilii Ks. Proboszcz Krzysztof Karpiński. Jubileusz stulecia istnienia jednostki to doskonała okazja nie tylko do podsumowań, ale właśnie do podziękowań wszystkim tym, którzy każdego dnia z troską i zaangażowaniem podchodzą do wypełniania swojej społecznej służby.

Wdzięczności nie ukrywał Prezes OSP Małoszyna Piotr Grabarczyk, który z dumą mówił o osobach tworzących historię jednostki, wspierając ją na przestrzeni lat, zawsze w gotowości do niesienia pomocy. Dzięki temu kolejne pokolenia mogły czerpać wzorce od swoich poprzedników. Druh Prezes złożył wszystkim życzenia satysfakcji z pełnionej misji społecznej, zawsze udanych akcji i bezpiecznych powrotów do domu.

Życzenia dla strażaków w imieniu Gminnego Samorządu złożyły również Wójt Elżbieta Klanowska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak. ,,Życie strażackie obarczone jest różnymi trudnościami i rzadko zatrzymujemy się, aby spojrzeć na to, co się wokół nas dzieje. Nie zauważamy czasami tej ogromnej bezinteresownej pomocy strażaków, którzy tu dla nas poświęcają swoje życie, zdrowie, abyśmy my byli bezpieczni. Każde zagrożenie, każde wycie syreny pobudza ich do działania po to, abyśmy mogli czuć się bezpieczni w naszych okolicach. Szanowni Państwo, właśnie ten Jubileusz, 100-lecie OSP w Małoszynie jest okazją do ogromnych podziękowań. Składamy ogromne gratulacje. Sto lat to w zasadzie cztery pokolenia ludzi i widzę tutaj młodzież, są ich ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie, którzy działali w tej straży i tę straż budowali. Za to serdecznie Wam dziękujemy. Wasza działalność ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” niech Wam daje zawsze satysfakcję i uznanie” – mówiła Wójt Gminy Elżbieta Klanowska.

Po życzeniach i błogosławieństwie wszyscy stanęli do pamiątkowej fotografii, która pozwoli zachować w pamięci tę uroczystą chwilę dla kolejnych pokoleń.