WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Ogólnopolski Konkurs dla młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

W związku z trwającą kampanią wdrożenia Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata, trwa do 30.09.2020 r. Udział w konkursie polega na przygotowaniu krótkiego (max. 2 – minutowego) filmu promocyjnego hasło konkursu. Idą konkursu jest to, aby Uczestnik przedstawił w filmie własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz życia, osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu. Regulamin oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Kasy, natomiast w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Biura Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Centrali KRUS, tel. 225926405.

W zał. plakat