WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Felicjanowie

Gmina Władysławów nie ustaje w swoich działaniach realizując kolejne inwestycje, których efekty z pewnością cieszą mieszkańców gminy Władysławów. Tym razem mowa o inwestycji pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Felicjanów na działce o nr geodezyjnym 286/10”, której odbiór końcowy odbył się w dniu 7 października 2020 r.

Prace związane z powyższym przedsięwzięciem rozpoczęto 17 sierpnia 2020 r., a zakończono 21 września 2020 r. Zakres zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U o średnicy 200 oraz kanałów bocznych z rur PVC-U o średnicy 160 wraz z uzbrojeniem sieci – studnie systemowe z tworzywa o średnicy 400.

Wykonawcą powyższych prac była firma Instalacje Wod.-Kan. i C.O. Zbigniew Marzol z siedzibą w Wyszynie. Całkowity koszt ww. inwestycji to 16.750,00 zł., w całości sfinansowany ze środków Budżetu Gminy Władysławów.

Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Radnych Gminnych Dariusza Bartczaka i Pawła Patana, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jarosława Szczapa, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Jacka Sochy. Firmę realizującą zadanie reprezentował Zbigniew Marzol.

Zrealizowana inwestycja ma na celu odprowadzenie ścieków z posesji niepodłączonych do sieci.