WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Piękniej w Małoszynie

Mieszkańcy Małoszyny z pewnością mają powody do zadowolenia i satysfakcji. Wszystko za sprawą zrealizowanego przedsięwzięcia pn. ,,Termomodernizacja sali spotkań wiejskich w miejscowości Małoszyna”, na które lokalna społeczność czekała z niecierpliwością już od dłuższego czasu – możemy śmiało powiedzieć – udało się! Odbiór końcowy robót budowlanych miał miejsce w dniu 7 października 2020 r.

Prace związane z powyższą inwestycją rozpoczęto 26 sierpnia 2020 r., a zakończono 9 września 2020 r. Zakres zadania obejmował częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych sali spotkań wiejskich płytami styropianowymi o grubości 10 cm, wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z tynku silikonowego oraz częściowe malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi.

Wykonawcą powyższych prac była Miko Firma Remontowo-Wykończeniowa Mirosław Kobielak z siedzibą w Brudzewie. Całkowity koszt ww. inwestycji to 12.363,26 zł., w całości sfinansowany ze środków Budżetu Gminy Władysławów.

Należy nadmienić, iż podczas prac przy termomodernizacji sali spotkań wiejskich jednocześnie trwały prace termomodernizacyjne przy części garażowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małoszynie, na które strażacy-ochotnicy pozyskali środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Gminy Władysławów.

Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Lewandowskiego, sołtysa Małoszyny Józefa Poszwy, Prezesa OSP Małoszyna Piotra Grabarczyka, z-cy Naczelnika OSP Małoszyna Waldemara Tygielskiego, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego.

Głównym celem wykonanej inwestycji jest zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, rozwój tożsamości, kultywowanie zwyczajów i tradycji, organizowanie wszelkich uroczystości i imprez oraz poprawa jakości życia. Nadto dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu na atrakcyjności zyskała nie tylko sala spotkań wiejskich, ale również cała miejscowość Małoszyna.