WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Oferta dla organizacji pozarządowych!

MIESZKAŃCY I DZIAŁACZE OBSZARU DZIAŁANIA TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.!

Oferta dla organizacji pozarządowych!
Uruchomiliśmy nasz inkubator dla NGO, który pomaga w tworzeniu nowych oraz rozwoju już istniejących organizacji. W ramach Inkubatora oferujemy bezpłatną obsługę NGO: usługi archiwizowania dokumentów: przechowywanie dokumentów na wydzielonej półce regału o wymiarach: 90cm x 40cm x 45 cm w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu; usługi obsługi sekretariatu: w ramach usługi istnieje możliwość wskazania adresu siedziby lub e-mail oraz kontaktu telefonicznego Inkubatora w dokumentach rejestrowych lub innych organizacji pozarządowej (np. we wniosku o przyznanie dotacji) do celów korespondencyjnych, a także zamieszczenia informacji w specjalnie wyodrębnionej w tym celu zakładce na stronie internetowej LGD TUR; korzystania z biura i sali szkoleniowej dla 12 miejsc osób w wymiarze 8 godzin w miesiącu (wyposażenie: rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, laptop); newsletter nt. organizowanych naborów dla NGO (wydarzenia dla NGO, bieżące informacje nt. pozyskiwania środków, przydatne porady i wiele innych ciekawych treści)

Ponadto w ramach Inkubatora NGO oferować będziemy:

bezpłatne usługi informacyjno-doradcze (m.in. rejestracji działalności, możliwości finansowania działalności NGO, pomoc w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i ich rozliczanie);
usługi ksero: usługi szkoleniowe, w tym szkolenia bezpłatne m.in. w ramach współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej; organizację raz do roku konferencji dla organizacji pozarządowych (pierwsza 2021);

ZAPRASZAMY PO SZCZEGÓŁY DO NASZEGO BIURA
KRWONY 32, 62-720 BRUDZEW, TEL. 63 289 36 57; 601 614 609, mail: projekty.doradztwo@lgd-tur.org.pl