WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Komunikat w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Turku

Komunikat w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Turku w placówkę realizującą świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19