WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dzień Edukacji Narodowej w Wyszynie

13 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Wyszynie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli wójt Gminy Władysławów Pani Elżbieta Klanowska, radny gminy Pan Zbigniew Kacprzak, przedstawiciele rady rodziców, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.  Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował część artystyczną, w której dziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za ich codzienny trud.

Ten dzień stał się również okazją do zaprezentowania zmodernizowanej kuchni i jadalni oraz do oddania do użytku nowopowstałej sali integracji sensorycznej.

Modernizacja stołówki możliwa była dzięki pozyskaniu na ten cel 80 tys. zł dofinansowania
z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz przychylności naszego organu prowadzącego. Koszt przedsięwzięcia to ponad 135tys. złotych.

Sala integracji sensorycznej powstała dzięki wielu akcjom charytatywnym organizowanym przez nauczycieli, radę rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszynie. Pozwoli ona  na profesjonalne prowadzenie terapii, której głównym zadaniem jest dostarczenie i kontrolowanie bodźców przez wszystkie zmysły. Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej, emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

Oddane do użytku pomieszczenia będą przez długie lata służyły uczniom. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej placówki.