WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZEŃ W DOSTĘPIE DO PT KRUS W TURKU

W związku z działaniami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania wirusa SARS-CoV-2 i panującą sytuacją epidemiczną na terenie kraju, od 26 października 2020 roku do odwołania, wprowadzamy ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów. W związku z powyższym prosimy o wrzucanie korespondencji w zamkniętej kopercie do udostępnionej wrzutni. Jednocześnie informujemy, że na regałach zostały udostępnione odpowiednie wnioski i oświadczenia, w przypadku konieczności uzyskania pomocy przy wypełnieniu dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny z odpowiednim działem:

  1. Ubezpieczenia – 632804414, 632804415, 632804416, 632804411,
  2. Emerytury, renty, zasiłek pogrzebowy – 632783623, 632804415, 632804416,
  3. Prewencja, rehabilitacja, orzecznictwo lekarskie – 632804413, 632804417.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-Krus oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.