WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO – SPOTKANIE KONSULTACYJNE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W POZNANIU
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
ZAPRASZA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

które obędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom.

Link do spotkania: htpps://zoom.us/meeting/register/tJYrceCqqTorE9AEEu1qjCp3SaDXb14DTXV

Spotkanie konsultacyjne zostanie przeprowadzone w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2826 z dnia 22 października 2020 r. projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030.
W związku z powyższym, projekt tego dokumentu wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, celem zapewnienia udziału społeczeństwa – zgodnie z art.17 ust.4-ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), został zamieszczony na stronie: htpps://bip.umww.pl/292—505—k_86—programu-ochrony-srodowiska-dla-wojewodztwa-wielkopolskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 626 64 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:dsr.sekretariat@umww.pl.