WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Ponad dwa miliony złotych dla gminy Władysławów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Władysławów pozyskała 2 400 000,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te pozwolą na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wyszyna, o co od dawna zabiegali mieszkańcy.

Wykonanie ww. zadania umożliwi odwodnienie istniejących dróg, posesji i terenów w miejscowości Wyszyna. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o średnicy 800 na długości 1306,3 m, 600 na długości 149,0 m, 500 na długości 445,3 m, 400 na długości 362,8 m, a także PVC-U o średnicy 400 na długości 26,4 m, 315 na długości 27,5 m oraz przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 na długości 351,3 m wraz z uzbrojeniem.

Planowane do realizacji zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wyszyna ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie ww. miejscowości, główna jego funkcja sprowadza się do jak najszybszego odprowadzenia ścieków opadowych z terenów o dużym uszczelnieniu do najbliższego odbiornika. Przedmiotowa inwestycja wpłynie korzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy, przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców Wyszyny i okolic oraz wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę zdrowia ludzkiego oraz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Obecne dla tego obszaru znajduje się odwodnienie powierzchniowe, aczkolwiek istniejące utwardzenie nawierzchni powoduje zalewanie dróg, posesji i terenu, w związku z powyższym wody opadowe muszą być zebrane w szczelny system kanalizacyjny i odprowadzone do odbiornika.

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest impuls do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi w sumie 794 267 259,59 zł.