WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nowe węzły wodociągowe w miejscowościach Mariantów-Żdżarki, Polichno, Międzylesie i Małoszyna

Sieć wodociągowa w gminie Władysławów w większości wybudowana została kilkadziesiąt lat temu. Jednym z głównych elementów sieci są węzły wodociągowe (układy zasuw), które mają bardzo istotne znaczenie w prawidłowym działaniu całego systemu sieci wodociągowej.
Dlatego też niezbędnym działaniem jest utrzymanie ww. węzłów w ciągłej sprawności technicznej, co daje możliwość odcięcia poszczególnych odcinków sieci przy usuwaniu awarii, zasilania danego sektora z innej stacji uzdatniania wody, przeprowadzania kontroli i konserwacji.

W związku z powyższym w dniu 1 grudnia 2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Wymiana węzłów w m. Mariantów-Żdżarki, Polichno, Międzylesie, Małoszyna plus montaż dwóch zasuw w m. Małoszyna”. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto 22 października 2020 r., a zakończono 19 listopada 2020 r.

Wykonawcą powyższych prac była firma WATER-MACH Mariola Gmach z siedzibą w Małoszynie. Całkowity koszt ww. przedsięwzięcia to 95 899,21 zł.
Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Lewandowskiego, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jarosława Szczapa, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Jarosław Gmach.