WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Poprawiamy bezpieczeństwo w miejscowości Głogowa

Gmina Władysławów, mimo zbliżającego się wielkimi krokami końca roku 2020, nie zwalnia tempa w swoich działaniach, albowiem zakończono realizację kolejnego zadania inwestycyjnego.

W dniu 12 grudnia 2020 r. w miejscowości Głogowa odbyło się oddanie do użytku nowej drogi wewnętrznej. Prace nad realizacją zadania ,,Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa” rozpoczęto 23 października 2020 r., natomiast owocny finał robót nastąpił z dniem 30 listopada 2020 r.

Zakres robót związanych z rozbudową wspomnianej drogi obejmował roboty przygotowawcze, wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na szerokości 4 m, uzupełnienie poboczy oraz ustawienie oznakowania pionowego.

Wykonawcą ww. przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA z siedzibą w Kole. Całkowity koszt inwestycji to 100 588,35 zł. Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Radnego Gminnego Pawła Patana, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jarosława Szczapa, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Bożeny Woźniak. Przedsiębiorstwo realizujące zadanie reprezentował Kierownik budowy Paweł Andrzejczak.

Wyrażamy nadzieję, iż rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i poprawy w ruchu drogowym.