WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Kolejne inwestycje za nami

W gminie Władysławów w minionym tygodniu podziwiano oddane wcześniej do użytku inwestycje pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn-Chylin” oraz ,,Budowa oświetlenia w m. Jabłonna”.

W ramach przebudowy ww. drogi wykonano nową konstrukcję jezdni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 672,93 m, pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz zjazdy bitumiczne oraz z kruszywa. Koszt realizacji zadania, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, opiewa na kwotę 525 284,05 zł, z czego 150 000,00 zł stanowi pozyskane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a także 150 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą prac był Zakład Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Koninie. Przebudowana droga z całą pewnością ułatwi dojazd do przyległych pół uprawnych oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarskich.

Przedmiotem drugiego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa oświetlenia w m. Jabłonna” była budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, układanej w ziemi na potrzeby oświetlenia drogi powiatowej nr 4474P i zasilenie jej z sieci elektroenergetycznej własności Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o – ułożenie w ziemi kabla zasilającego oprawę oświetleniową wraz z posadowieniem latarni. Wykonawcą prac była firma Usługi Projektowo-Wykonawcze Ryszard Koch. Wartość odebranych robót – 15.000,00 zł. Realizacja ww. inwestycji z pewnością zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Jabłonna i okolic.