WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dotacja na Twoją firmę

Mamy przyjemność poinformować, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielopolskim rozpoczyna realizację Projektu w ramach działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Projekt skierowany jest do osób, które mają ukończony 30 rok życia, spełniają kryteria projektowe i planują rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach realizowanego przez nas Projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę” będzie można otrzymać wsparcie finansowe (tzw. dotację inwestycyjną) oraz wsparcie pomostowe. Projekt będzie realizowany w II edycjach. Rekrutację osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. wsparcia rozpoczynamy w ramach I edycji już od 18 stycznia 2021 r., II edycji od 7 czerwca 2021 r.

Poniżej oficjalne pismo podpisane przez Wiceprezesa Zarządu ARR S.A. w Koninie. Szczegółowe informacje na temat Projektu są również dostępne na stronie: www.twojafirma.arrkonin.org.pl

Sylwia Witasik – Doradca klienta
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
62-510 Konin, ul. Zakładowa 4, tel. 693 457 684