WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Dnia 28 stycznia 2021r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021.

Pani Elżbieta Klanowska – Gminny Komisarz Spisowy w Władysławowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. (Przewiduje się możliwość wydłużenia terminu spisu do 30 września 2021r. zgodnie z projektem nowelizacji w/w ustawy.)

Termin składania ofert: od 01.02.2021r. do 09.02.2021r.

PLIKI DO POBRANIA