WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Baza Danych Organizacji Wiejskich

Szanowni Państwo,

jako Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzimy projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Pierwszym etapem badania, prowadzonego przy wsparciu ekspertów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach. Informacje zebrane za jej pośrednictwem zostaną uzupełnione i pogłębione w kolejnych etapach – wywiadach telefonicznych oraz fokusach (wywiadach grupowych).

Pragniemy podkreślić, że udział w projekcie-badaniu organizacji może być dobrą okazją na promocję regionu – podsumowanie wyników badania wraz z informacjami o organizacjach i inicjatywach, które zdecydowały się wziąć w nim udział, ukaże się w formie publikacji.

Link formularza Bazy: https://www.faow.org.pl/baza/

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie: https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/

W razie dodatkowych pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Z uszanowaniem,
Michał Kulka-Kowalczyk,
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.