WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuję, że rozpoczęła się XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii gospodarstwa indywidualne.

Głównymi organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs wzorem lat poprzednich przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa z dniem 23.04.2021 roku.
.
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu, szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Turku lub na stronie internetowej: www.krus.gov.pl