WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dwa miliony dofinansowania na termomodernizację szkół w gminie Władysławów!

Gmina Władysławów otrzymała 2.000.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w gm. Władysławów w m. Chylin, Wyszyna i Kuny’’.

Projekt termomodernizacji ww. budynków szkół polegał będzie na realizacji zadań termomodernizacyjnych w kilku obszarach związanych z obniżeniem kosztów funkcjonowania szkół oraz redukcją emisji CO2 do atmosfery. W każdej lokalizacji przeprowadzone zostaną prace związane z ociepleniem przegród zewnętrznych warstwą styropianu, ocieplenie stropów materiałami dociepleniowymi, wymiana okien, które nie spełniają normy na okna o wymaganym współczynniku przenikania ciepła. We wszystkich budynkach wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na energooszczędne i zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Zaplanowano także zmianę sposobu dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń szkół. Zaprojektowano instalację systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz pompy ciepła wspomagające system wentylacji. W Szkole Podstawowej w Kunach zaplanowano również wymianę pieca węglowego na piec pelletowy opalany biomasą, a także wymianę przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast w Szkole Podstawowej w Chylinie zaplanowano montaż buforów ciepła regulujących pracę pieca olejowego.

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest impuls do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.