WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

We Władysławowie powstanie miasteczko ruchu drogowego!

Pierwsze w powiecie tureckim miasteczko ruchu drogowego powstanie we Władysławowie. Podpisano już umowę na realizację zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, na podstawie której Gmina Władysławów otrzymała pomoc na wykonanie inwestycji w kwocie 99.975,00 zł.

W ubiegłym roku Gmina Władysławów złożyła do Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. ,,Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” we Władysławowie.
Przedmiotowa inwestycja spełniła wszystkie wymogi z ogłoszenia o naborze i niebawem powstanie na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we Władysławowie, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Przedszkola Gminnego. Takie położenie obiektu zachęci do spędzania wolnego czasu aktywnie, a jednocześnie pozwoli poznać i utrwalić wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowywania się na drodze. Będzie to pierwszy taki obiekt w powiecie tureckim, który pozwoli zdobyć uprawnienia do prowadzenia rowerów po drogach publicznych. Projekt uzyskał również pozytywną opinię Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, zgodnie z którą przedmiotowy projekt wpisuje się w realizowaną dotychczas strategię budowy i doposażenia miasteczek ruchu drogowego na terenie Wielkopolski.

W ramach miasteczka ruchu drogowego powstanie m.in. jedno skrzyżowanie równorzędne, jedno skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, rondo, fragment drogi jednokierunkowej, przejścia dla pieszych, przejazd kolejowy, jezdnia do wykonywania tzw. „ósemki”, miejsce na rowerowy tor przeszkód, a także oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy małej architektury. Wolne przestrzenie miasteczka zostaną uzupełnione o wykonane z masy termoplastycznej gry podwórkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, które nie tylko edukują, lecz także wspierają integrację i pobudzają do wspólnego działania.

Poprzez realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” zostanie osiągnięty cel, jakim jest uatrakcyjnienie istniejącej oferty sportowo-rekreacyjnej spędzania czasu wolnego na terenie gminy Władysławów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie.  Operacja mająca na celu: Uatrakcyjnienie istniejącej oferty sportowo-rekreacyjnej spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Władysławów poprzez budowę miasteczka  ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną we Władysławowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu: Uatrakcyjnienie istniejącej oferty sportowo-rekreacyjnej
spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Władysławów poprzez budowę miasteczka
ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną we Władysławowie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.