WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

INFORMACJA

PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY Nr 1/2021
Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Władysławów, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, wymienionych TUTAJ