WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dmuchawa napowietrzająca na oczyszczalni ścieków już działa

W dniu 3 marca 2021 r. podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Władysławów – Panią Elżbietą Klanowską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marzeny Ressel a Panem Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: PPHU SADEKO Mirosław Nowak, umowę na dostarczenie i montaż dmuchawy napowietrzającej w ramach zadania: ,,Zakup i montaż dmuchawy napowietrzającej na oczyszczalni ścieków w Russocicach”.

Zakres zadania obejmował: dostawę dmuchawy spełniającej wyznaczone parametry i posiadającą odpowiednią deklarację zgodności, montaż dmuchawy, przyłączenie do systemu, rozruch urządzenia oraz przebudowę zasilającej instalacji elektrycznej.

W dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2021 r., dokonano odbioru końcowego ww. przedsięwzięcia, tj. dmuchawy napowietrzającej KAESER BB 89 C, w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, pracowników Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego oraz Krzysztofa Hodlika. Firmę realizującą zadanie reprezentował p. Maciej Maśliński. Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 58.548,00 zł.
Realizacja niniejszego przedsięwzięcia ma za zadnie zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Russocice.