WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Spotkanie on-line dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne oraz wszystkich chętnych i gotowych do działania mieszkańców z Gminy Władysławów na:

1. Spotkanie ON-LINE, w dniu 31 maja, poniedziałek, w godz. 12.00 – 14.00

Tematyka spotkania: możliwości mobilizowania i aktywizowania mieszkańców do działania, przykłady inspirujących działań społecznych w Wielkopolsce, zasady pisania projektów społecznych, także w dobie pandemii, zasady Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, aktualne źródła finansowania działań organizacji pozarządowych.

Link do rejestracji: https://centrumpisop.clickmeeting.com/aktywni-na-100-wladyslawow-realizacja-dzialan-spolecznych-w-dobie-covid-19/register?_ga=2.151500912.877051458.1621242706-415495824.1617082304


2. Indywidualny dyżur doradczy – po spotkaniu animacyjnym, w dniu 31 maja, poniedziałek, w godz. 14 – 15 oraz w inne dni tygodnia (pełna lista dyżurów dla subregionu konińskiego znajduje się tutaj: https://pisop.org.pl/aktywni-na-100-2019-2021)
Udział w spotkaniu i dyżurze jest BEZPŁATNY.

Spotkanie i doradztwo indywidualne jest realizowane w ramach projektu „Aktywni na 100%” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

“Stowarzyszenie Centrum PISOP od ponad 20 lat nakręca do społecznego działania aktywnych mieszkańców Wielkopolski. Pomagamy w zakładaniu stowarzyszeń i fundacji, uczymy jak pisać projekty, doradzamy skąd pozyskiwać środki na działania, udzielamy mikrodotacji na działania społeczne, zarówno nieformalnym grupom aktywnych mieszkańców, jak i młodym organizacjom pozarządowym.”

Z poważaniem
Anna Furmaniuk