WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XXX Sesja Rady Gminy Władysławów 

Zmiany w budżecie oraz przyjęcie sprawozdań były jednym z punktów przewidzianych w porządku obrad XXX sesji Rady Gminy Władysławów, która miała miejsce w środę, tj. 19 maja 2021 r. We wszystkich punktach Radni byli jednomyślni i uchwały przyjęto bez głosu sprzeciwu.

Po przedstawieniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności w zakresie dotyczącym wykonania uchwał Rady Gminy. Kolejne punkty dotyczyły przyjęcia sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Władysławowie w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Jednogłośnie Radni przychylili się również do zmian w budżecie, wśród których proponowano m.in. przekazanie kwoty 15.000,00 zł jako dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na zakup nowego wozu. Zabezpieczono również środki na projekty siłowni zewnętrznych w Kunach i Natalii, a także na budowę oświetlenia w miejscowości Tarnowski Młyn – Wyszyna (ul. Piaskowa). 

Jeden z punktów sesji dotyczył również wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Władysławów nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na sport, kulturę i kulturę fizyczną. Na przedmiotowych nieruchomościach organizowany jest trial motocyklowy, należący do Ogólnopolskich Zawodów Motocyklowych „Trial”, a coroczna ich organizacja sprzyja rozwojowi i promocji Gminy Władysławów.