WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowa na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisana

W poniedziałek, tj. 14 czerwca 2021 r., podpisano z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej ze środków w Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do naszej gminy trafią dzięki temu środki w kwocie 2.208.118,00 zł, co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Leonia-Stefania-Kamionka.

Gminę Władysławów podczas podpisywania umów w ramach RFRD w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu reprezentowały Wójt Gminy Elżbieta Klanowska oraz Skarbnik Gminy Marzena Ressel.

Gwoli przypomnienia Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej, stanowi także ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki.

Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie gminy jest jednym z priorytetów władz gminy. W związku z powyższym wyrażamy radość, iż możemy podjąć kolejne kroki służące poprawie komfortu i bezpieczeństwa na drodze, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miejscowości w naszej gminie – Leonii, Stefanii i Kamionki.

O efektach wykonanej inwestycji z przyjemnością poinformujemy.