WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Władysławów został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.


Pracownicy Urzędu udzielają informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, wspierają Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, a także pomagają Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Dodatkowo będą organizowane spotkania dla mieszkańców informujące o zasadach Programu.

Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:15 – 15:15 – pokój nr 110.
Tel: 63 280 46 47, e-mail: czystepowietrze@wladyslawow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Programu priorytetowego „Czyste powietrze” dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/