WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Targi Odnawialnych Źródeł Energii

Trwa nabór firm i instytucji otoczenia biznesu na targi OZE – „Nowa Energia w Regionie” w Koninie.

Nabór na Targi prowadzony jest przez Miasto Konin w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Linki do ogłoszenia o naborze:
https://www.wde.org.pl/aktualnosci/nabor-wystawcow-na-targi-odnawialnych-zrodel-energii
i
https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/nabor-targi-odnawialnych-zrodel-energii-nowa-energia-w-regionie.html

Izabela Wieczorek – Główny Specjalista

Wydział Obsługi Inwestora
Urząd Miejski w Koninie
62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. +48 63 240 12 34

Materiał nadesłany.