WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

II Jarmark Wyszyński – okazją do promocji ,,Czystego Powietrza”

Zorganizowany w dniu 27 czerwca 2021 r. II Jarmark Wyszyński był doskonałą okazją, dzięki której mieszkańcy z terenu gminy Władysławów mogli zapoznać się z Programem priorytetowym ,,Czyste Powietrze”.

Program ten skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie otrzymać można na wymianę źródeł ciepła, a także przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków. Dotacja może wynieść do 30.000,00 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, i do 37.000,00 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Na przygotowanym stoisku obsługiwanym przez pracowników Urzędu Gminy Władysławów mieszkańcy mogli także dowiedzieć się jakie zmiany w ww. Programie weszły w życie od 1 lipca 2021 r. Zmiany dotyczą zakupu i montażu kotła na węgiel. W ramach Programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy on tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła, a dodatkowo niezbędna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w Programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu” to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części Programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych Programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37.000,00 zł.

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrósł o 229,00 zł, czyli do kwoty 2.189,00 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższył się o 164,00 zł, czyli do poziomu 1.564,00 zł na osobę.

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w Programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotację do 9.000,00 zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym poziomie dotacja ta wynosi do 12.000,00 zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Gmina Władysławów zachęca mieszkańców do skorzystania z Programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze”. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój nr 111, tel. 63 280 46 48 lub e-mail: czystepowietrze@wladyslawow.pl.