WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Natalii – podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w modernizację kotłowni, która zakończyła się 19 lipca 2021 r. Realizacja zadania pn. ,,Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Natalii” była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i zrozumieniu Pani Wójt Gminy Władysławów Elżbiety Klanowskiej, której z całego serca dziękujemy. Podziękowania również składamy Radzie Rodziców i Radnej Pani Krystynie Walczak za bezinteresowną pomoc i życzliwość. Dziękujemy wykonawcy prac remontowych panu Tomaszowi Łuczakowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: INSTAL – TECH Technika sanitarna i Grzewcza – Obrzębin.

Modernizacja kotłowni z zakupem nowego kotła CO przyczyni się do zapewnienia dzieciom większego bezpieczeństwa i komfortu.

 Z wyrazami wdzięczności 
Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej w Natalii

Materiał nadesłany.