WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Póki Polska żyje w nas! Niezwykły koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Pełne niezapomnianych wrażeń muzyczne widowisko zaprezentował we Władysławowie Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Koncert „Póki Polska żyje w nas” zorganizowany przez Wójta Gminy Władysławów i Stowarzyszenie „Koniczynka” przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury przyciągnął wielu mieszkańców i dostarczył niecodziennych przeżyć.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego jest największą instytucją artystyczną w polskim wojsku. Oprócz dawnych pieśni wojennych i wojskowych w repertuarze znajdują miejsce nowe utwory, także z gatunku muzyki popularnej. W swoich widowiskach artyści starają się realizować życzenie Marszałka Józefa Piłsudskiego o utworzeniu sceny żołnierskiej, na której „powinno się grać głównie sztuki optymistyczne i radosne, dające ludziom wiarę i nadzieję”. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego dziedziczy ponad 100-letnią tradycję grup teatralno-estradowych działających przy Domach Żołnierza Polskiego w okresie II Rzeczpospolitej. Zespół popularyzuje treści narodowe i chwałę oręża polskiego w kraju i za granicą. Wyjątkowym znakiem rozpoznawczym Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego są kostiumy sceniczne, które w większości stanowią kopie autentycznego umundurowania historycznego. Można je było podziwiać w czasie niedzielnego widowiska.

Podczas koncertu w dniu 8 sierpnia 2021 r., we Władysławowie usłyszeć można było znane piosenki żołnierskie m.in. „Mazurek Trzeciego Maja”, „Marsz Pierwszej Brygady” czy „Czerwone Maki”, które to utwory zgromadzona publiczność nuciła wraz z zespołem. Usłyszeliśmy także inne wzruszające utwory oraz pieśni ważne dla historii naszego kraju, jak ,,Rota” czy ,,Bogurodzica”. Te przepiękne melodie i pieśni to historyczna lekcja polskości, budująca naszą świadomość, jak i poczucie dumy narodowej. Z łatwością w przygotowanym programie artystycznym można było odnaleźć nawiązanie do wydarzeń ubiegłych stuleci, które odcisnęły znaczące piętno na obrazie dzisiejszej, niepodległej Polski, a także zbudowały fundamenty współczesnego patriotyzmu.

Wyjątkowy koncert dostarczył wielu wzruszeń oraz niezapomnianych wrażeń muzycznych, czego dowodem były nieustające gromkie brawa dla artystów. Dziękujemy serdecznie Państwu za obecność na koncercie!