WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dyżur eksperta ZUS – świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia

Informujemy, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:

– platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej.

ZUS wypłaci świadczenie wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W siedzibie Urzędu Gminy we Władysławowie utworzony zostanie punkt konsultacyjny w zakresie:

– założenia profilu PUE (który umożliwia wysłanie wniosku 300+ drogą elektroniczną),

– wyjaśnienia wątpliwości dotyczących złożenia wniosku 300+,

– pomocy w wypełnieniu i wysłaniu wniosku 300+.

Porady udzielane będą przez pracownika ZUS – 31 sierpnia 2021 r. od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy we Władysławowie, sala 101.

Osoby chcące wykorzystać obecność pracownika ZUS i wysłać w jego asyście wniosek drogą elektroniczną prosimy o przygotowanie: dowodu osobistego, nr rachunku bankowego, na który ma być przekazane świadczenie, adresu e-mail, nr telefonu, danych dzieci (w tym PESEL), adresów szkół do których będą uczęszczać dzieci oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli takie posiada).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II Oddział w Poznaniu – Inspektorat w Turku

ul. Armii Krajowej 18, 62-700 Turek

tel. 63 289-19-69 w. 301, kom. 502 009 053