WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Od pół wieku wspólnie przez życie. Jubileusz ,,Złotych Godów” w gminie Władysławów 

Każdy jubileusz jest wyjątkową okazją do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i refleksji. Wśród wielu rocznic są te mające szczególne znaczenie, jak ,,Złote Gody”, które pary z gminy Władysławów świętowały uroczyście w czwartek, tj. 19 sierpnia 2021 r. w restauracji ,,Dębowa” w miejscowości Russocice. Wspaniały Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to dowód wzajemnego zrozumienia, wierności i miłości. 

Zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa i pokona wszelkie przeciwności losu, to takie, które mimo upływu tylu lat potrafi okazywać sobie miłość, szacunek i zrozumienie. 50 lat to wiele, ale jakże szybko mijają lata we wspólnej miłości i trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los.

Jubilatom w tym szczególnym dniu towarzyszyli m.in. Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak, Skarbnik Gminy Marzena Ressel oraz Kierownik USC Mariusz Drzewiecki. Pani Wójt Elżbieta Klanowska w swoim okolicznościowym wystąpieniu podkreśliła, iż szczęśliwe 50 lat to wspaniały przykład zgody oraz miłości dla tych wszystkich, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając nową rodzinę. W stronę Jubilatów popłynęła fala serdecznych życzeń kolejnych szczęśliwych rocznic, długich lat w zdrowiu, radości i miłości, a także podziękowań za oddanie, wzajemny szacunek, przykład życia, łzy radości i cierpienia, słowa otuchy, bezinteresowną i szczerą miłość.

Tradycją jest, że z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Prezydent RP nadaje parom Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie jest swoistego rodzaju nagrodą za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wieku. Jubileuszowe pary to: Jerzy i Krystyna małż. Bałdyka, Stanisław i Krystyna małż. Borowiak, Józef i Bożena małż. Gajda, Stanisław i Barbara małż. Maciaszek, Henryk i Teresa małż. Połatyńscy, Wiesław i Alicja małż. Połatyńscy, Mirosław i Krystyna małż. Sobczak, Jarosław i Stanisława małż. Szewczyńscy, Henryk i Marianna małż. Szmagaj, Leszek i Urszula małż. Wejman, Zdzisław i Marianna małż. Wojtyra.
Uroczystość ,,Złotych Godów” uświetnił występ zespołu ,,Wyszynianki”, który w swoim repertuarze muzycznym wyśpiewał moc serdecznych życzeń dla Jubilatów.

Po części oficjalnej i artystycznej Jubilaci udali się na poczęstunek, by przy wspólnych rozmowach miło spędzić czas. Nie mogło również zabraknąć odśpiewania wzniosłego ,,Sto lat!”. Wśród wspomnień i refleksji wszyscy zgodnie podkreślali, że nie ma lepszej recepty na udane małżeństwo jak miłość i wzajemny szacunek. 
Gmina Władysławów składa jeszcze raz wszystkim Jubilatom gratulacje i najlepsze życzenia kolejnych wspólnie przeżytych lat.