WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nominacje nauczycielskie wręczone

Dnia 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Władysławów uroczyście zostały wręczone akty awansu zawodowego 3 nauczycielom. Akt na Stopnień Nauczyciela Mianowanego, po złożeniu ślubowania, z rąk Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej i p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Alicji Olek otrzymały: Aleksandra Golon – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie i w Szkole Podstawowej w Chylinie, Aleksandra Piechocka – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chylinie i Sylwia Wachowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym we Władysławowie.

Obecna droga kariery zawodowej nauczyciela składa się z kilku etapów, bowiem już na starcie osoba, która chce wykonywać ten zawód musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami. Nawet będąc absolwentem wyższej uczeni o kierunku nauczycielskim, musi rozpocząć swoją drogę zawodową od odbycia stażu nauczycielskiego wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Później może awansować na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Pani Wójt Elżbieta Klanowska pogratulowała serdecznie pedagogom, życząc niesłabnącego zapału w pełnieniu tej jakże ważnej funkcji, pasji, satysfakcji z pełnionych obowiązków, wdzięcznego otoczenia, kreatywności oraz samych sukcesów zawodowych.