WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

10 mln dla Gminy Władysławów!!!

Radosne wieści spłynęły w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2021 r., do Gminy Władysławów, a mianowicie pozyskaliśmy środki finansowe z Programu Polski Ład. 10 milionów złotych przeznaczone zostało na inwestycję w gminie Władysławów na zadanie pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów” – etap I.

I etap niniejszej inwestycji obejmował będzie budowę nowoczesnej, automatycznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Russocice, w ramach której wybudowane zostaną m.in. dwa reaktory biologiczne.

Realizacja ww. przedsięwzięcia uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy, dostosuje system wodno-kanalizacyjny do wymogów prawa polskiego i unijnego, zaspokoi podstawowe potrzeby mieszkańców, zapewni lepsze warunki do życia, poprawi stan środowiska naturalnego, w tym czystość wód i gleby, a także wpłynie na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. 

Budowa nowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Władysławów jest jednym z priorytetów władz gminy. W związku z powyższym wyrażamy głębokie zadowolenie, iż możemy podjąć kroki w stronę urzeczywistnienia przedmiotowego przedsięwzięcia.