WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Współpraca się opłaca!

Gmina Władysławów ma powody do zadowolenia, albowiem realizuje kolejne inwestycje, których efekty możemy podziwiać, tym razem w Kunach! O czym mowa?!

W dniu 25 października 2021 r. odbyło się oddanie do użytku nowej drogi wewnętrznej, która połączy dwie gminy: Władysławów i Krzymów. Prace nad realizacją zadania ,,Przebudowa drogi wewnętrznej Kuny-Paprotnia” rozpoczęto 3 sierpnia 2021 r., natomiast finał prac nastąpił z dniem 20 października 2021 r.

W ramach przebudowy ww. drogi wykonano nową konstrukcję jezdni bitumicznej o szerokości 4 m i długości 1,110 km, pobocza oraz zjazdy z kruszywa. Koszt realizacji zadania, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, opiewał na kwotę 583.956,59 zł, z czego 132.750,00,00 zł stanowi pozyskane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, natomiast 100.000,00 zł wsparcie ze strony Gminy Krzymów. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Czartki.

Odbiór końcowy ww. przedsięwzięcia został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Wójt Gminy Krzymów Danuty Mazur, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Skarbnik Gminy Marzeny Ressel, Radnych Gminnych: Józefa Marszałka i Jakuba Zioła, Sołtysa wsi Kuny Kazimierza Wojdaka, pracowników Urzędu Gminy Janiny Orlikowskiej i Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Hieronima Maciejewskiego. 

Przebudowana droga z całą pewnością ułatwi dojazd do przyległych pół uprawnych oraz zabudowań mieszkalnych i gospodarskich.