WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wsparcie dla mieszkańców gminy Władysławów w usuwaniu azbestu

W 2022 roku gmina Władysławów realizować będzie działania mające na celu pomoc w utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dzięki temu właściciele posesji, na których zalegają szkodliwe wyroby azbestowe mogą liczyć na wsparcie w ich usunięciu.

Z myślą o mieszkańcach został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Gmina Władysławów otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną wniosku. W związku z powyższym w dniu 3 grudnia 2021 r. została podpisana Umowa dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Władysławów w latach 2021-2022”, zgodnie z którą Fundusz udziela Gminie Władysławów dotacji do kwoty 105.000,00 zł, co stanowi 100% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięcia.

Dzięki prowadzonej akcji możemy mieć pewność, że usuwany z naszej gminy azbest będzie trafiał bezpośrednio na składowisko i zostanie odpowiednio zutylizowany. W ten sposób nie będzie stwarzał zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców gminy Władysławów, jak i dla środowiska naturalnego.