WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Budżet Gminy Władysławów na 2022 rok przyjęty jednogłośnie

Przyjęcie budżetu to jedno z priorytetowych zadań Rady Gminy w ciągu roku. Plan dochodów i wydatków na 2022 rok Radni z gminy Władysławów przyjęli podczas sesji, która miała miejsce w
czwartek, tj. 30 grudnia 2021 r.

Wiadomym jest, że sesja budżetowa to jedna z najważniejszych sesji w trakcie roku. ,,Będziecie Państwo zatwierdzać budżet, który nie jest budżetem prostym i łatwym do zrobienia. Pani Skarbnik z pracownikami skrupulatnie liczyła, aby te dochody w sposób właściwy wprowadzić do budżetu. Niestety, wydatki rosną znacząco szybciej niż dochody, ale udało się to wszystko spiąć. W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy obligatoryjne środki na wydatki związane z utrzymaniem istniejącej infrastruktury. Trzeba było wziąć pod uwagę rosnące ceny energii, opału, pensji. W tym budżecie wydatki na inwestycje z początkiem roku mamy wyższe w porównaniu z latami poprzednimi. Taka znacząca kwota na wydatki majątkowe jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z programów rządowych. Środki własne w tym budżecie to ponad 700.000,00 zł, a na 3.1000.000,00 zł planowany jest kredyt. Pozostała część to zadania, na które złożyliśmy wnioski, ale jeszcze nie mamy dofinansowań. Konsekwentnie jednego roku przygotowujemy projekty, a na następny rok realizujemy je” – mówiła Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, prezentując Radnym założenia przyszłorocznej uchwały budżetowej.

Zaplanowane na 2022 rok dochody Budżetu Gminy Władysławów to kwota prawie 36.000.000,00 zł, natomiast wydatki stanowią sumę 45.200.000,00 zł. Zadania majątkowe, czyli inwestycje to kwota niemal 10.000.000,00 zł. Jak podkreślała Pani Wójt – wśród planowanych zadań jest termomodernizacja obiektów trzech znaczących szkół podstawowych na terenie gminy – w Chylinie, Kunach oraz Wyszynie. Rozpocznie się również budowa oczyszczalni, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Powstaną kolejne drogi dojazdowe, tak aby mieszkańcy nawet mniejszych miejscowości mogli na swoje posesje dojechać utwardzonymi drogami. ,,Inwestujemy w różne rejony naszej gminy, aby każdy mieszkaniec poczuł, że te pieniądze nie idą tylko w centrum Władysławowa i większe wioski, ale również inwestujemy w mniejszych wioskach” – podkreślała Wójt Elżbieta Klanowska. Gmina dofinansuje też przebudowę garażu w OSP Chylin i prace na drodze powiatowej Tuliszków-Tarnowa-Władysławów.

Radni byli stuprocentowo zgodni i jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem budżetu w zaproponowanym kształcie.

Zamykając ostatnią w 2021 roku sesję Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak złożyła wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.