WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowy na dofinansowanie inwestycji podpisane. Ponad 3,5 mln zł dla Gminy Władysławów

Podczas briefingu prasowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z przedstawicielami Samorządów ze wschodniej Wielkopolski. Gminę Władysławów reprezentowały: Wójt Gminy Elżbieta Klanowska i Skarbnik Gminy Marzena Ressel. 

,,To kolejne umowy podpisane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki nim powstaną drogi, ale również zwiększy się na nich bezpieczeństwo oraz poprawi się komfort życia Wielkopolan. Te środki dają impuls do rozwoju, a taka jest właśnie idea tego Funduszu” – mówił Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podczas uroczystego popisania umów. Rządowy Program kompleksowo odpowiada na potrzeby związane z drogami na poziomie lokalnym. Ich brak bądź nieodpowiedni stan to bariera dla rozwoju regionu. Dobre drogi mają pozytywny wpływ na aktywność gospodarczą i rozwój danej miejscowości.

Dzięki wsparciu ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w gminie Władysławów realizowane będą następujące inwestycje: „Budowa drogi w miejscowości Olesin” – kwota dofinansowania:  775.539,64 zł oraz „Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” – kwota dofinansowania: 2.785.660,30 zł. Przyznane kwoty dofinansowań stanowią 80% kosztów kwalifikowanych ww. przedsięwzięć.

O efektach zrealizowanych inwestycji z przyjemnością poinformujemy.