WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XXXVIII Sesja Rady Gminy Władysławów

Zmiany w budżecie były głównym tematem XXXVIII Sesji Rady Gminy Władysławów. Obrady miały miejsce w czwartek, tj. 28 kwietnia 2022 r. 

Po przyjęciu porządku obrad Sekretarz Gminy Anna Feliks przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania uchwał Rady Gminy. W sprawozdaniu znalazły się również informacje o prowadzonych postępowaniach przetargowych. Wśród projektów uchwał, jakie rozpatrywano podczas czwartkowej sesji znalazły się kwestie dotyczące zmian  w budżecie Gminy Władysławów na 2022 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Zaproponowane zmiany zostały przez Radnych przyjęte jednogłośnie.