WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH OBYWATELI UKRAINY

WARUNKI UCZESTNICTWA:
rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako osoba bezrobotna

W RAMACH PROJEKTU BEZROBOTNI OBYWATELE UKRAINY ZOSTANĄ SKIEROWANI NA:

szkolenie grupowe: język polski dla obywateli Ukrainy na poziomie A2, (48 godzin)
szkolenia indywidualne,
staże, czas trwania stażu od 3 do 5 miesięcy, wysokość stypendium 1 489,00 zł/ miesiąc,
prace interwencyjne, okres refundacji prac interwencyjnych do 5 miesięcy Stawka – 1 110,00 zł + ZUS/miesiąc.

OSOBIE BEZROBOTNEJ W OKRESIE AKTYWIZACJI PRZYSŁUGUJE:
– stypendium w okresie szkolenia/stażu
– zwrot kosztów dojazdu w okresie odbywania szkolenia/stażu,
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w okresie odbywania stażu/prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku
u. Komunalna 6
62-700 Turek
tel. 63 280 23 55
tel. 63 280 23 53 (godz. 9-12) informacja w języku ukraińskim,
www.turek.praca.gov.pl

„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli Ukrainy wspierana jest ze środków rezerwy
Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej”


СПОСОБИ ВЗЯТИ УЧАСТЬ:
реєстрація у Районній Біржі Праці в м.Турек в статусі особи безробітної

В РАМКАХ ПРОЕКТУ БЕЗРОБІТНІ ГРОМАДЯНИ
УКРАЇНИ БУДУТЬ СКЕРОВАНІ НА:
групове навчання: польська мова для громадян України ступінь А2 (всього 48 годин)
курси індивідуальні
стжування, період стажу від 3 до 5 місяців, стипендія в розмірі 1 489,00 зл/місяць
роботи інтервеційні, на час рефундації робіт інтервеційних до 5 місяців, Ставка – 1 100,00 зл + Пенсійний Фонд/місяць

ОСОБІ БЕЗРОБІТНІЙ НА ПЕРІОД АКТИВІЗАЦІЇ ГАРАНТОВАНО:
– стипендія на період курсів/стажу
– повернення коштів за доіїзд в період навчання/стажу
– повернення коштів за опіку над дитиною на період стажу/роботи інтервенційної

Районна Біржа Праці в м.Турек
вул. Комунальна 6
62-700 м.Турек
тел.(63) 280 23 55
тел. (63) 280 23 53 (в годинах 9-12) інформація українською
мовою
www.turek.praca.gov.pl