WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowa na budowę nowej drogi podpisana

Realizacja nowej inwestycji w gminie Władysławów, a dokładniej w miejscowości Olesin coraz bliżej. O czym mowa? W dniu 9 czerwca 2022 r., podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów a Wykonawcą Jackiem Majdeckim reprezentującym Firmę Budowlano-Usługową ,,EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w miejscowości Lisewo umowę o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi w miejscowości Olesin”.

Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa nowej drogi w miejscowości Olesin na odcinku 858 m i szerokości 5 m. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i uzupełniające, roboty ziemne, jezdnię, zjazdy, pobocza i skarpy, oznakowanie pionowe, obsługę geodezyjną oraz zieleń.
Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 9 czerwca 2022 r., zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia możliwa jest m.in. dzięki pozyskaniu przez Gminę Władysławów dofinansowania z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 775.539,64 zł. Całkowity wartość zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Olesin” zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą to 1.264.440,23 zł.
Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i poprawy ruchu na drodze.