WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Awans jako niezwykły moment w karierze zawodowej

W dniu 14 września 2022 r., we władysławowskim Urzędzie Gminy wręczono akty nominacji nauczycielom mianowanym. Mianowanie jest zwieńczeniem okresu pracy w charakterze nauczyciela kontraktowego. Żeby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego nauczyciele muszą wykazać się m.in. pozytywnymi efektami w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz udowodnić, że potrafią rozpoznawać potrzeby rozwojowe uczniów.

Akt na Stopnień Nauczyciela Mianowanego, po złożeniu ślubowania, z rąk Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Skarbnik Gminy Marzeny Ressel oraz p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Alicji Olek otrzymały: Emilia Radecka – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chylinie, Magdalena Witczak – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wyszynie, Alina Wojtyra – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Natalii i Renata Podębska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym we Władysławowie.

Droga kariery zawodowej nauczyciela składa się z kilku etapów, bowiem już na starcie osoba, która chce wykonywać ten zawód musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami. Nawet będąc absolwentem wyższej uczeni o kierunku nauczycielskim, musi rozpocząć swoją drogę zawodową od odbycia stażu nauczycielskiego wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Później może awansować na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Pani Wójt Elżbieta Klanowska pogratulowała serdecznie pedagogom, wyrażając zadowolenie, iż nauczyciele z gminy Władysławów rozwijają swoje kompetencje, jednocześnie życząc wytrwałości i satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą, niesłabnącego zapału w pełnieniu tej jakże ważnej funkcji, pasji, umiejętnego budowania relacji z uczniami oraz samych sukcesów zawodowych i osobistych.