WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Inwestycja pn. ,,Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” częściowo odebrana

Gmina Władysławów otrzymała z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na zadanie pn. ,,Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” w kwocie 2.785.660,30 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, aczkolwiek część robot w ramach niniejszego przedsięwzięcia została już zakończona.

Zakres prac częściowo wykonanych: remont przepustów drogowych, studzienki ściekowe, remont odwodnienia drogi, oświetlenie drogowe, budowa przyłączy, ścieki przykrawężnikowe, zjazdy, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, formowanie poboczy oraz wszelkie cięcia pielęgnacyjne. Wykonawcą prac jest Piotr Druchliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ,,KOST-BUD Piotr Druchliński” z siedzibą w miejscowości Jaroszyn Kolonia.

Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych miał miejsce w dniu 15 grudnia 2022 r. w obecności: Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Sekretarz Gminy Anny Feliks, Inspektorów nadzoru inwestorskiego: Konrada Gromady, Jacka Grodzickiego i Juliusza Kolędy oraz pracownika Urzędu Gminy Marcina Pluta. Firmę realizującą zadanie reprezentowali: Piotr Druchliński i Paweł Druchliński oraz Kierownik budowy Rafał Buchalski.

Wartość częściowo odebranych robót to 2.921.550,24 zł. O owocnym zakończeniu wszystkich prac w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa dróg wewnętrznych ul. Zygmuntowska i Orla we Władysławowie, które docelowo staną się drogami gminnymi” z przyjemnością poinformujemy.