WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zaproszenie na warsztaty

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU zaprasza na warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

-opłaty za korzystanie ze środowiska – 25 stycznia 2023 r.
-sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – 26 stycznia 2023 r.

Warsztaty odbędą się w godzinach od 9.00 do 12.00, w formie on-line poprzez platformę zoom.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach wraz z podaniem wybranego zakresu tematycznego i terminu, do dnia 23 stycznia br., na adres e-mail: warsztaty@umww.pl.
Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Materiał nadesłany:  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty